Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága hosszú évek óta nagy sikerrel szervezi a Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet, amely egyedülálló lehetőséget biztosít az épített örökség iránt szeretettel és szakértelemmel fordulók számára találkozni, tanulni, eszmét cserélni. Tiszteletreméltó cél, hogy a nyári egyetem szervezői rendszerint lehetőséget adnak fiatal, pályakezdő kollégáik számára is, hogy részt vegyenek a programon, és bemutathassák a szakértő közösség számára mindazt, amivel foglalkoznak. Ennek intézményesített formája a Fiatal Műemlékvédők Fóruma, ahová az ország számos területéről, határon túlról, és sok neves oktatási intézményből érkeztek hallgatók és előadók. Az előadások kötetbe rendezve, írásos formában is megjelenhettek, hála Nagy Gergely Domonkos és Veöreös András szervezői és szerkesztői munkájának. A könyv 294 oldalán 29 tanulmány olvasható, tematikus csoportokba rendezve. Az írások olyan témákat érintenek, mint az építészettörténet szerkezeti és szerkesztési vonatkozásai, rekonstrukciós módszertani kérdések, a régészet- és építészet kapcsolata, emellett olvashatunk a műemlékfenntartó szaktechnikusi képzés különféle aspektusairól, egyes magyarországi várak részletesebb leírásairól, illetve a Fiatal Műemlékvédők Fórumának tevékenységéről.

A 2022. évi rendezvényen a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék doktoranduszai és fiatal oktatói is részt vettek, előadásaik írásos formában a konferenciakötetben is helyet kaptak. Jobbik Eszter tanulmányában különféle hálóboltozat-szerkesztési elvek alapján készített elméleti rekonstrukciókat vet össze a szászbogácsi templom ma is álló hálóboltozatával. Székely Márton módszertani kérdéseket jár körbe a Sándor–Metternich kastély építészeti rekonstrukciója kapcsán. Karácsony Rita a továbbépítés /visszaépítés kérdését veti fel egy modernista villa esetében. Kovács Máté Gergő szerzőtársával, Pálóczi Rékával egy részben feltárt római lelőhelyet, vagyis Százhalombatta – Matrica segédcsapati táborának területét vizsgálja egy Interreg-projekt keretrendszerében.

A Fórum egyedülálló alkalmat biztosít a különféle szakterületeket képviselők gondolkodásának megismerésére, a tapasztaltabb kollégákkal való eszmecserékre, együttműködésre, kérdések megbeszélésre. A Tanszék munkatársai ezúton is köszönik, hogy lehetőség adódik évről-évre a fórumon való részvételre, és köszönjük a szerkesztőknek és valamennyi munkatársának a kötet létrehozásáért végzett fáradozását. Javasoljuk minden, a műemlékek fennmaradásáért tenni vágyó érdeklődőnek, hogy virtuálisan is lapozzon bele a konferenciakötetbe.

A kötetet kiadta:

ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület

Együttműködő partnerek:

Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar; Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Szerkesztette: Nagy Gergely Domonkos és Veöreös András


A tanulmányokat lektorálta: Baku Eszter, Bechtold Ágnes, Bende Csaba, Dobosyné Antal Anna, Erős Erika, Fejérdy Tamás, Lupescu Radu, M. Fábián Edit, Magyar-Nagy Mariann, Nagy Gergely, Veöreös András