BP FERIHEGYI ÚTI TERASZOSHÁZAK

Vármegye:
Budapest
Település:
Budapest XVII. Kerület
Cím:
Ferihegyi út 86–104.
GPS:
47.477778, 19.256000
Mai megnevezés:
teraszosházak
Átadáskori megnevezés:
Teraszos lakóépületek kohósalakblokkból
Épülettípus / funkció:
társas lakóház
Építész / tervezőiroda:
Vedres György (Budapesti Városépítési Tervező Vállalat)
Tervezés-építés évei:
1970–1972, 1974–1975
Fő publikáció:
MÉ 1979/1. 30–33.
Adatfelvevő hallgató:
Fenyvessy Zsófia
Adatfelvétel ideje:
2021

Akkor:

Budapest XVII. kerületében, Rákoskeresztúron, a Ferihegyi út 86–104. szám alatt helyezkednek el a kohósalakblokkból épült teraszos sávházak, amelyeket Vedres György építész tervezett. Az épületek a Budapestre jellemző lakáshiány csökkentése céljából épültek, kivitelezésük 1974-ben kezdődött. A korabeli építéspolitikai döntések értelmében a tömeges lakásfejlesztést a belső városrészek rekonstrukciója és a peremkerületi központok ésszerű átépítése révén valósították meg. A XVII. kerület központja ezen alapelvek értelmében alakult át, és lett a főváros organikus fejlesztésével összefüggésben egyike a kilenc budapesti településcsoport központnak. A komplex városrendezési megoldás célja a Budapest főközpontját tehermentesítő policentrikus városfejlesztés volt. A kerületközpont a fővároson kívül eső területekre is vonzást kívánt gyakorolni, mivel fokozatosan kiépülő közintézmény központja révén nemcsak a XVII. kerületnek, hanem a Pest környéki városoknak (Pécel, Maglód, Gyömrő, Ecser) is központjává kívánt válni. A terveket három nagyobb építési ütemben tervezték megvalósítani: az I. és II. ütemben ötszintes, illetve tizenegy szintes épületek formájában hoztak létre több ezer lakást. A teraszos lakóépületek, melyek kohósalak nagyblokkos építéstechnológiával készültek, a központ 340 lakását foglalják magukba. Az egyes épületek között szekciószámban, illetve a szekciók egymáshoz viszonyított elrendezésében van eltérés, valamint a talajviszonyokból és a terepadottságokból kifolyólag eltérő műszaki megoldásokat kívántak meg. Alapozásukat tekintve van köztük sávalapozású, gerendaráccsal összefogott sávalapozású és gerendaráccsal összefogott cölöpalapozású is. A Ferihegyi út 86–104. szám alatti teraszos lakóházak kétfogatos, részben alápincézett, földszint+4 emeletes, 5 szekcióból álló, 50 lakásos épületek. Az épületekben szintenként változó nagyságú lakások helyezkednek el. A déli homlokzaton a visszalépcsőző tömegelrendezés által a lakások nagysága a földszinttől a negyedik emeletig csökken, ez szobaszámban a kettő és félszobás elrendezéstől a kétszobás elrendezésig való csökkenést jelenti. Az épületek fő szerkezeti rendszere 6 méteres harántfalas lakásegységekből és 3,3 méteres fesztávolságú lépcsőházi egységekből sorolódik. A 30 cm vastag szerkezeti falrendszer a földszinti padló +1,5 méteren lévő vonaláig kavicsbetonból, ettől felfelé kohósalak nagyblokkos elemekből készült. A födémszerkezetek, a lépcsők és a teraszok mellvédfalai előregyártottak. A lakóépületek homlokzatai törtfehér színű kőporos dörzsölésű vakolattal készültek.

Most:

Napjainkban a két vizsgált épület állapota között szembetűnő eltérést lehet tapasztalni. Amíg a Ferihegyi út 86–94. szám alatt található épületen több felújítási munkát is elvégeztek már, a 96–104. szám alatti épület több tekintetben is az eredeti, építéskori szerkezetekkel rendelkezik, amelyek napjainkban műszakilag nem kielégítőek, állapotuk elhanyagolt. A Ferihegyi út 86–94. szám alatti épület szekcióin jelentős részben megtörtént a homlokzati nyílászárók cseréje, amely az északi homlokzat ablakait, valamint a szekciók közötti lépcsőházak bejárati ajtajait és a lépcsőházak déli homlokzatán található üvegfalak cseréjét foglalja magába. Ezzel szemben a 96–104. szám alatt a lépcsőházi egységek felújítása, valamint az északi homlokzat néhány ablakának cseréje egyelőre folyamatban van. Itt az építéskori lépcsőházi bejárati ajtókat találhatjuk, amelyek esztétikailag és műszakilag is elhanyagoltak, felületeik megrongálódtak, üvegfelületeik több helyen betörtek. Az épület több homlokzatán is omladozó vakolat, valamint graffiti rajzok figyelhetők meg, amelyek rontják az összképet és az épület általános megítélését. Mindkét épületnél megtörtént mind a nyugati, mind a keleti homlokzat ablakainak cseréje, valamint az épületek északi homlokzatán az üvegfalak befalazása. Mindkét épület esetében elmondható, hogy a déli homlokzaton visszalépcsőző tömegelrendezéssel kialakított teraszok, loggiák és franciaerkélyek jelentős részét beépítették, illetve lefedték. A beépítés motivációja valószínűleg a hasznos élettér megnövelése volt sok esetben (például étkező kialakítása). Külön figyelmet fordítottak az esővíz elvezetésére is, aminek céljából különálló ereszcsatornákat hoztak létre a lefedett teraszok és loggiák esetében. Ezek az egyéni, utólagos beépítések a 86–94. számú épület szekciói esetében igényesebben és egységesebb összképet eredményezve valósultak meg.

Archív képek forrása:
MÉ 1979/1. 30–33.
Mai képek forrása:
Fenyvessy Zsófia, 2021