EGER ÉSZAKI LTP SZOLGÁLTATÓHÁZA

Vármegye:
Heves
Település:
Eger
Cím:
Kallómalom utca
GPS:
47.917534, 20.372616
Mai megnevezés:
szolgáltatóház
Átadáskori megnevezés:
szolgáltatóház, északi lakótelep
Épülettípus / funkció:
kereskedelmi-szolgáltató
Építész / tervezőiroda:
Kiss Csaba (Heves megyei Tanácsi Tervező Vállalat)
Tervezés-építés évei:
1979-1981
Fő publikáció:
MÉ 1982/4. 42–43.
Adatfelvevő hallgató:
Csépke Flóra
Adatfelvétel ideje:
2023

Akkor:

Az épület az Eger északi részén elhelyezkedő Felsővárosban található, az 1970-es években felhúzott Északi Lakótelepen (avagy régi nevén a Csebokszári lakótelepen). Azzal a céllal jött létre, hogy az ott lakók igényeit kielégítse, melyre már régóta szükség mutatkozott. A szolgáltatóház telepítési helyét a lakótelep beépítési tervének készítője és akkori generáltervezője, a LAKÓTERV határozta meg, melyet a már lefektetett közmű hálózatok alapján jelöltek ki, figyelembe véve a földben futó vezetékeket. A vízió egy olyan épületegyüttes létrehozása volt, amely kontrasztot képez a környező épületek léptékével, mindazonáltal azokhoz illeszkedve egy új vizuális síkon, szemmagasságban bontja meg a teret és okoz térélményt a monotonon magasodó panelrengetegben. Így jött létre az egyszerű, lapostetős, földszintes tömegkialakítás. Az építészeti formálásban a szerkezet és annak kötöttségei is fontos szerepet játszottak. Az építtető által kiválasztott PEVA zsaluzattal készülő vasbeton szerkezetekhez szükséges zsalukészletek rendelkezésre álló típusait figyelembe véve, az épületegyüttes harántfalas teherhordószerkezettel valósult meg, mely a harántfalakat lezáró „U” alakú előregyártott vasbeton parapet térelemek által karakteres megjelenést eredményezett. Különösen nagy kihívás volt a tetők megtervezése, vagyis az úgynevezett „5. homlokzaté”, hiszen a környező épületek mindegyikéből rá lehet látni az épületegyüttesre, így felépítményeinek (felülvilágítók, szellőzők) kialakítására nagy figyelmet kellett fordítani. A létesítmény elkészülte után igen változatos funkciók költöztek be és lakták be a tömböket. Eredetileg azok a szolgáltató egységek kaptak bennük helyet, amelyek addig a lakótelep házainak alsó szintjén működtek a földszinti lakások helyén. Ezek a következők voltak: gyógyszertár, gyermek és felnőtt körzeti orvosi rendelő, PATYOLAT átvevőhely, férfi és női fodrászat, GELKA szervíz, illetve egy ruha- és cipőjavító műhely.

Most:

A lakótelepen szigetszerűen elhelyezkedő épületegyüttes két elkülönülő épülettömegből áll, melyeket széles, térkővel burkolt sétány választ el egymástól. Az épületek arculata, tömegformálása és esztétikai megjelenése hasonló, ám elhelyezkedésük és alaprajzi elrendezésük eltér egymástól, kis szabadságot adva a tervezőnek. A nyugati oldalon fekvő kisebb épülettömeg, kívülről zárt, befelé forduló elrendezése privát belső udvart rejt. A tömeg K-Ny-i tengelyre szervezett, erősen tagolt egységet képez, mely 4 alegységre bontható. Ez a 4 tömb az É-D-i tengelyről enyhén kibillentve, a K-Ny-i tengely mentén eltolva, mindazonáltal egymáshoz szorosan kapcsolódva, egymáshoz „ragasztva” áll össze egy kompozícióvá. Szépen felújított, rendbehozott együttes, melynek nyugat felé néző oldalát egy egri szociális szolgáltató intézmény, az Értelmi Fogyatékosok Nappali Ellátó Központja foglalja el, ahol értelmi fogyatékos gyermekeknek tartanak nappali foglalkozásokat és biztosítják étkeztetésüket. Az épület ezen része, és a környék akadálymentesítve van, előtte lebetonozott mozgáskorlátozott parkoló található, a bordó kerítésen belül pedig akadálymentes feljáró és lépcső, korláttal ellátva. A megfelelő burkolatkialakítás és burkolati felfestés is megtörtént. A krémszínű épületrészek előtt egy, a négy tömböt összekötő, kerítéssel lehatárolt, nagy virágoskert került kialakításra, melyben padok és kerti sütögető is helyet kapott. A park állapota kissé elhanyagolt. A tömeg kelet felé eső oldalának első két blokkja valószínűleg még az Ellátó Központhoz tartozhat, bár ezt nem lehet biztosan megállapítani, ám az épületrész hasonló árnyalatú festése és rendezett állapota erre utal. A második két blokk eltérő, a lábazati rész sötétzöld, illetve halvány mentazöld színe az itt működő új funkcióra hívja fel a figyelmet. Ebben az épületrészben egy patika működik, a Korall Gyógyszertár, megőrizve az itt eredetileg is létesített funkciók egyikét. Szintén felújított, szépen rendbehozott állapotban található. A sétánytól keletre elterülő nagyobb épület „V” formája szintén lépcsőzetesen előre ugró tömegekből áll, ám míg a nyugati épület tömbjei egy irányba tolódnak el (egyre jobban nyugat felé), addig itt a „V” alaprajzi forma két szára által közrezárt udvartól kifelé történik a tömegek elmozdulása. A belső udvar az északi oldal felől közelíthető meg, ahonnan egy lebetonozott, nagy szabad tér tárul a látogató szeme elé. A „V” baloldali szára, mely közvetlenül a sétány keleti oldalát képezi 5 egységre tagoldóik, melyek mindegyike igen rossz, már-már romos állapotú. Az épületrészt borító egyöntetűen narancssárga, illetve vajszínű vakolat omladozik, pereg, feltárva az épületszerkezetek nyers betonját. Ez még az eredeti festés lehet, mely felett már eljárt az idő. Az ablakok üvege be van törve, meg van repedve, a néhol még eredeti fehérre festett vasajtókat megette a rozsda, a falakon megjelenik egy-egy firka és graffiti. Az első két blokk egy helyi Étkezdéhez tartozik, ahol viszonylag baráti áron naponta változó menüvel várják a betérő látogatót. A második két blokkban a Családi- és Gyermekjóléti Központ Felsővárosi Alapszolgáltatási csoportja található, szintén leromlott állapotban, azonban már új, fehér műanyag nyílászárókkal. Az ötödik blokkban a hőközpont kapott helyet, melybe egy eredeti sötétzöldre festett vasajtón keresztül lehet bejutni. A „V” csúcsa, illetve jobboldali szára, mely az épületcsoport déli és keleti határát képezi szépen felújított, jó állapotban van. A jobboldali szár 4 egységre tagolódik. A barackszínű blokkok mindegyikéhez egy-egy rendezett előkert kapcsolódik, melyeket alacsony, vörösesbarna léckerítés határol. A kertek változatos kialakításúak, hol füvesített zöld sávokkal jellemezhetők, hol pedig a sétányéval megegyező térkővel burkoltak. Az első blokk az Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központja. A második és harmadik funkcióját nem lehet megállapítani tájékoztató jellegű feliratok hiányában, azonban az előkertek kerítésének kialakításából és térelhatárolásából arra lehet következtetni, hogy összetartoznak. A negyedik blokkban pedig a helyi Lakossági Információs és Szolgáltató Iroda működött, mely átmenetileg zárva tart. A „V” forma két szárát egy épületrész köti össze a déli oldalon, a csúcsnál. Ezt a tömböt a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár III. számú Fiókkönyvtára vette birtokba, melynek bejáratához korláttal szegélyezett akadálymentes rámpa vezet fel. Piros nyílászárói és korlátja kiemeli, és elkülöníti funkcióját a többitől. Az épületet megkerülve eljuthatunk az északi oldalról felnyíló teresedéshez, mely a „V” két szára között található. Erre a hátsó, lebetonozott udvarra már főként csak gazdasági bejáratok nyílnak. A környezet meglehetősen zöld, élettel teli. Körbesétálva az épületcsoportot megfigyelhetjük a „betonszigetet” teljes mértékben körülölelő zöld sávot, és hallgathatjuk a szűnni nem akaró madárcsicsergést. Nappal világos, tágas tér érzetét kelti, este pedig az épületek között húzódó sétányon lévő utcalámpák elég fényt nyújtanak ahhoz, hogy biztonságban érezzük magunkat.

Archív képek forrása:
MÉ 1982/4. 42–43.
Mai képek forrása:
Csépke Flóra, 2023