Az Építészettörténeti és Műemléki Tanszéken 2023 tavaszán is lehetőség nyílik KOMPLEX 1 tervezési tárgy felvételére.

Közös helyszín és témakijelölés nincsen, de alapvető elvárás a Tanszék profiljához illeszkedő tervfeladat: történeti épület átalakítása és egyben bővítése, romterület bemutatása, műemléki vagy történeti épített környezetbe tervezett új épület, karakteres kistelepülési környezethez alkalmazkodó új beépítés, védett táji környezetben történő építés. A feladatok jellegéből adódóan a tervezési feladat része egy műemléki felmérés, tudományos dokumentáció, történetkutatás, építészettörténeti periodizáció elkészítése. Ezen többletfeladatok elvégzésére lehetőség van a tanszék által meghirdetett szabadon választható Műemlék kutatási gyakorlat (BMEEPET 0431) keretén belül, melynek felvételét ajánljuk a komplex tervezés mellé.

A jelentkezést 2023. január 16. 12:00-ig küldhetik el a zsembery.akos@epk.bme.hu email címre. A jelentkezéshez csatolni kell:

A jelentkezőkkel január 19-ig bezárólag személyes beszélgetésre kerül sor a jelentkezőkkel, később emailben pontosított helyszínen és időpontban.

A felvétellel kapcsolatban január 20-án 12:00-ig jelzünk vissza. A hallgatói elfogadást legkésőbb január 27-éig kérjük majd, a pótjelentkezések lehetősége miatt.