Gy. Dávid Gyula: Adalékok a bonchidai Bánffy-kastély építéstörténetéhez

„A 2001-ben megjelent épületmonográfia után a mostani „adalékok” az abban összegyűjtötteket egészítik ki, az akkori tudásunkhoz ad hozzá. A kötetet alkotó tanulmányok a kastély építéstörténetének elmúlt kétszáz esztendejét vizsgálják, e kor értékeinek megvalósulási körülményeit kutatják, s gyűjtik egybe azokat az adatokat, melyek az évszázadok folyamán bekövetkezett változások miatt, a rekonstrukciós munkához fontos adalékokkal bírnak. A nyugati oldalt díszítő verandarácsot, a kastély kovácsoltvas főbejáratát és főlépcsőházának mennyezeti stukkóját, vagy a kastély nyílászárói közül a kápolna klasszicista kapuját, neogótikus ablakait, ólomüvegbetétes portálját tárgyaló írásokkal a szerző nemcsak a kastély stílusgazdagságának egy-egy újabb bizonyítékát mutatja fel a kastélyt évszázadokon keresztül építő mesterek hosszú sorának míves munkái előtt tisztelegve – s némely esetben a rajzi rekonstrukcióval is próbálkozva –, de nyilvánvalóvá teszi a műemlékvédelemi munka széles palettáját is.

Hasonlóan sokoldalú Bánffy Miklós művészi életútja, amelyben – az egyik tanulmány által tárgyalt – építészet tárgykörébe tartozó munkáknak is helye van az átfogó építészet-politikától, az egyes épületek térszervezésén keresztül a műemlékvédelem támogatásáig.

A kötet tanulmányait gazdag, igen sok esetben először nyilvánosságra kerülő dokumentum értékű képanyag kíséri.”

(Forrás: Polis Könyvkiadó)

Köszönjük szépen a szerzőnek, Gy. Dávid Gyulának, hogy a könyv egy példányát, és előzményét: A bonchidai Bánffy-kastély című művet könyvtárunk számára ajándékként felajánlotta!

Cikk a könyvbemutatóról: https://hargitanepe.ro/gy-david-gyula-vetiteses-konyvbemutatoja-a-bonchidai-banffy-kastely-erdely-verszaliaja/

A bonchidai Bánffy-kastély / Gy. Dávid Gyula. – Kolozsvár : Polis,  2001. – 335 p.  :  ill.  ;  24 cm  +  4 melléklet külön tokban
 Bibliogr.: p. 326-335.
 Függelékben: a kastély építéstörténetének adattára; leltárak és összeírások; fotók és illusztrációk; terv- és rajzrepertórium. Mellékletben: a kastély építési periódusai, az 1736-os és 1940-es állapot funkcionális rekonstrukciója; a kastélypark 1997-es állapotában, a bonchidai Bánffy-család genealógiai táblája. 
Román és angol nyelvű összefoglalóval és képjegyzékkel.
ISBN 9786065420311

Adalékok a bonchidai Bánffy-kastély történetéhez / Gy. Dávid Gyula. – Kolozsvár  :  Polis,  2021. – 126 p.  :  ill.  ;  24 cm
  Bibliogr. p. 117-122. – Összefoglalás angol nyelven
ISBN 9786065420908