Erdély

2018

Református templomok

Alsótők és Felsőtők református templomának felmérése

Résztvevő oktatók:

Halmos Balázs, Marótzy Katalin

Résztvevő hallgatók:

Balaton Anna Lolita, Boros Anna Eszter, Kovács Rita Georgina, Szunter Tibor, Szücs Lilla, Yang Zhu Quing

Publikációk:

Kovács Rita Georgina: Archaizálás és haladás – az alsótőki templom története. (TDK dolgozat, 2018)

Együttműködő partnerek:

Bihari Ádám, Füsi Zsófia – Ágoston Sándor Alapítvány


RÉSZLETES LEÍRÁS:

Az erdélyi Alsótők és Felsőtők középkori eredetű református templomai már Debreczeni József figyelmét is felkeltették a XX. század elején. Az ezredfordulóra állapotuk leromlott, 1:100 léptékű felmérésük 2000-ben a Pusztuló építészeti örökségünk a Kárpát-medencében program keretében Istvánfi Gyula professzor úr vezetésével készült el. 2018-ban a tervezett felújításokhoz a templomok éptészeti részleteinek felmérését végeztük el. Az alsótőki parókia irattárának kutatásával a munka nyomán TDK dolgozat is született.