Kaszárnyák

2019

Laktanyapályázatok a dualizmus korában

Kutatók:

Marótzy Katalin

Publikációk:

Marótzy Katalin: Szabályok és kényszerek. (konferenciaelőadás) LÁTKÉP konferencia. Budapest, várható időpont: 2021. szeptember 23.

Marótzy Katalin: A laktanyaépítések néhány kérdése a dualizmus korában – építészeti pályázatok. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 132 : 3 pp. 593–622. (2019)

Marótzy Katalin: Dualizmus kori laktanyák építészeti pályázatai. (előadás) Zádor Anna díjkiosztás. 2019. május 7.

Marótzy Katalin: Építészeti pályázatok a historizmusban – Dualizmus-kori laktanyák. (konferenciaelőadás) ÚNKP konferencia, Budapest, 2019. április 1.

Támogatók:

Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Ösztöndíjprogram, Új Nemzeti Kíválóság Program


RÉSZLETES LEÍRÁS:

Építészeti pályázatokat a történelem során jellemzően akkor hirdettek meg, ha az épület rangja, vagy a technikai nehézségek szükségessé tették a látványos és újszerű megoldásokat. A XIX. század folyamán azonban a pályáztatás – mint a szabadversenyes polgári felfogás egyik megtestesítője – rohamosan elterjedt nem csak Európában és a tengerentúlon, de Magyarországon is, a század végére szinte minden jelentős középület tervezésére így keresték az építészt. Noha maga az építészeti pályázat alapvetően egy polgári, demokratikus módszer volt a legjobb megoldás kiválasztására, a hadsereg pedig természetéből fakadóan nagyon erősen központosított, hierarchikus rendszer, kis számban, de feltűnnek a pályázati hirdetményekben laktanyák is. A dualizmus kori, magyar nyelvű, országos építészeti szaksajtóban mintegy kétszáz új építésű katonai objektumot említenek. Legtöbbször az „árlejtések” felsorolásánál találkozunk velük, de a hírek között is többször van szó különböző kaszárnyaépítésekről, közülük néhány tervezésére pályázatot hirdettek.