Sanghai

2013-2019

Hudec László építészete

Résztvevő oktatók:

Marótzy Katalin, Vukoszávlyev Zorán

Publikációk:

Marótzy Katalin: Hungarian Aspects of the Architecture of László Hudec. In: Fajcsák Györgyi; Kelényi Béla (szerk.) Sanghay Shanghai : Párhuzamos eltérések Kelet és Nyugat között / Parallel Diversities between East and West. Budapest, Szépművészeti Múzeum, (2017) pp. 106–121.

Marótzy Katalin: Hungarian Architecture during the Student Years of László Hudec. (konferenciaelőadás) Hudec Week – Hungarian Architecture Forum. Shanghai, Kína 2013. december 9–12.

Marótzy Katalin: Hudec László építészete (konferenciaelőadás) Hudec emlékév zárókonferencia, MÉSz, 2018. március 27.

Együttműködő partnerek:

Hudec Kulturális Alapítvány, Magyar Építőművészek Szövetsége


RÉSZLETES LEÍRÁS:

A két világháború között Shanghai rendkívül izgalmas város volt, Kína sorozatos belső válságai mellett is virágzott, a kínai gazdasági elit, a területenkívüliséget élvező nagyhatalmak, a világ minden tájáról ideérkező kereskedők és utazók megragadó és nagyon összetett települést hoztak létre. A bel- és külpolitikai feszültségek, az elnyomás, a kínai társadalom nehézkes megújulás törekvései a több ezer éves civilizáció távlatában hanyatlásnak, sőt tragédiának tűnnek, de maga a város pezsgett és – urbanisztikai értelemben – fejlődött. A koncessziós területek növekedése mellett a kínai elit építkezéseivel vált Shanghai metropolisszá, melynek körzetei különböző építészeti karakterűek, de önmagukban is inkább mozaikos, mint egységes látványt mutató kerületek voltak. 1918-ban ebbe a sokszínű közegbe érkezett Hudec László (1893–1958), aki maga is aktív alakítójává vált a városképnek. A felvidéki születésű építész munkássága sokáig szinte ismeretlen volt a hazai építészettörténet-írás számára. Életművének sokezer kilométeres távolsága Magyarországtól, a kínai kutatás nehézségei és az, hogy a korabeli hazai szakirodalomban annak idején kevés épületét publikálták, a feledés homályába burkolta a témát egészen a 2000-es évek elejéig. Luca Poncellini és Csejdy Júlia alapos kutatása nyomán jelent meg az első monográfia, az érdeklődés fókuszába téve ezt a történetileg és építészetileg is rendkívül izgalmas oeuvret, elhelyezve azt a nagy nemzetközi áramlatokban is. A 2008-as shanghai-i Hudec-év, a Hudec Kulturális Alapítvány kiállításai és programjai,  és az egyre gyarapodó tudományos publikációk nyomán a Műegyetem egykori diákjának tevékenységét egyre jobban ismerjük. 2014-ben a Hudec-zone program keretében hallgatóink alkotó módon is találkoztak munkásságával.