Ybl 200

2014

Kiállítás és konferencia Ybl Miklós születésének bicentenáriuma alkalmából

Publikációk:

Fekete Csaba József: Egy gondolat, két kastély: Zsombolya-Csitó és Ó-Kígyós. ARCHITECTURA HUNGARIAE 8 : 4 Paper: 32 (2006)

Fekete J. Csaba; Marótzy Katalin: Egy példa a magyar építészet 1000 évéből: a nagyhörcsökpusztai elpusztult Zichy-kastély. ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY 36 : 3–4 (2008) pp. 143–188.

Marótzy Katalin: Ybl Miklós életrajza és építészete. In: Gerle János; Marótzy Katalin (szerk.) Ybl Miklós. Budapest, Holnap Kiadó, (2002, második kiadás 2014) pp. 10–36.

Marótzy Katalin: Pollack öröksége a magyar historizmusban. In: Tóth, Áron; Kerny, Terézia (szerk.) „És az oszlopok tetején liliomok formáltattak vala” – Tanulmányok Bibó István 70. születésnapjára. Budapest, CentrArt Egyesület, (2011) pp. 225–230.

Marótzy Katalin: Dlauchy Károly bérháza, Pálffy Pálné grófnő palotája, Bókay János bérháza, Pesti Hazai Első Takarékpénztár irodája és bérháza. In: Hidvégi Violetta; Marótzy Katalin (szerk.) Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, (2014) pp. 69–153.

Gyetvainé Balogh Ágnes, Kalmár Miklós: A Danubius-kút építése és műemlék-helyreállítási problémái. In: Hidvégi, Violetta; Marótzy, Katalin (szerk.) Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, (2014) pp. 171-187.

Patak Gergely, Fekete J. Csaba: Károlyi Lajos és Alajos gróf palotája és bérháza. In: Hidvégi, Violetta; Marótzy, Katalin (szerk.) Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig. Budapest, Magyarország : Budapest Főváros Levéltára, (2014) pp. 89-107.

Marótzy Katalin: A Budai Takarékpénztár Székháza, A Lánchíd Rt. Székháza, Margitszigeti épületek, Régi Képviselőház, Operaház, Zichy Pál Gróf kastélya – Annavár, Mauzóleum tervei, Kazinczy Ferenc emlékcsarnok. In: Hidvégi Violetta; Ritoók Pál; Vasáros Zsolt (szerk.) A modern reneszánsz derült idomai : Válogatás Ybl Miklós (1814-1891) épületeiből. Budapest, Narmer Építészeti Kft., (2014) pp. 66–73.

Krähling János: Evangélikus templom, Kecskemét. In: Hidvégi, Violetta; Ritoók, Pál; Vasáros, Zsolt (szerk.) A modern reneszánsz derült idomai : Válogatás Ybl Miklós (1814-1891) épületeiből Budapest, Magyarország : Narmer Építészeti Kft., (2014) pp. 260-261.

Krähling János: Die Evangelische Kirche von Miklós Ybl in Kecskemét. ACTA HISTORIAE ARTIUM ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE LV (2014) pp. 177–192.

Marótzy Katalin: Ybl Miklós és az építészeti közélet – pályázatok a Magyar Mérnök– és Építészegyletben. ARS HUNGARICA 40 : 4 (2014) pp. 489–496.

Hidvégi Violetta; Marótzy Katalin: Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig. BUDAPEST: A VÁROSLAKÓK LAPJA 11 : 12 (2014) pp. 8–12.

Marótzy Katalin: Életmódja: építész: Tudományos konferencia Ybl Miklós születésének 200. évfordulója alkalmából. ÚJ MŰVÉSZET 25 : 2 (2014) p. 26.

Kelecsényi Kristóf Zoltán: Az építészeti tömegformálás változásai a 19. század második felében: Ybl Miklós és tanítványai munkáinak példáján keresztül. In: P., Kovács Klára; Pál, Emese (szerk.) Képváltás : Tanulmányok a Fiatam Művészettörténészek V. konferenciájának előadásaiból. Kolozsvár, EME Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, (2017) pp. 127–142.

Kelecsényi Kristóf Zoltán: Ybl Miklós és a Pollack család. ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY 45 : 3–4 Paper: DOI: 10.1556/096.2017.45.3–4.3 (2017) pp. 271–300.

Együttműködő partnerek:

Hidvégi Violetta, Kemény Mária, Ritoók Pál, Sisa József

Budapest Főváros Levéltára, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ,  Hild-Ybl Alapítvány, Magyar Tudományos Akadémia


RÉSZLETES LEÍRÁS:

A XIX. századi magyar építészet legfontosabb szereplője Ybl Miklós volt. Nem csak épületeinek mennyisége és minősége, de a szakmai közéletben vállalt szerepe is megkerülhetetlenné teszik őt a korszakot kutatók számára. Születésének 200. évfordulóját 2014-ben ünnepeltük partnereinkkel közös kiállításon és konferencián, ez azonban nem jelentette a tudományos kutatás és publikációk sorának lezárását.