Tervpályázatok
1891-1918

Építészeti tervpályázatok a Magyarországon 1891–1918 között

Témavezető:

Marótzy Katalin

Doktorandusz:

Székely Márton

Doktori védés:

2020. augusztus 24.

Publikációk:

Székely Márton; Marótzy Katalin: The selected competition of the New York Life Insurance Company building in Budapest: A late 19th-century international design competition in Central Europe. RIHA JOURNAL JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF RESEARCH INSTITUTES IN THE HISTORY OF ART 9 : 2 Paper: 0198 (2018) pp. 1–29.

Székely Márton; Marótzy Katalin: Imre Steindl’s neo-gothic approach in the Hungarian design competitions of the 1870’s. ARCHITEKTURA AND URBANIZMUS 50 : 1-2 (2016) pp. 92–103.

Székely Márton; Marótzy, Katalin: Design Competition for the Fonciere palace, Andrássy Avenue, Budapest: A Pivotal Moment. PERIODICA POLYTECHNICA-ARCHITECTURE 46 : 1 (2015) pp. 29–37.

Székely Márton; Marótzy Katalin: Pályázati formák a millennium tervversenyein – A városligeti millenniumi kiállítás tervversenyei. ARCHITECTURA HUNGARIAE 19 : 1 (2020) pp. 7–20.

Székely Márton; Marótzy Katalin: Magyar közigazgatási épületek pályázatai a dualizmus korában: Stílusirányzatok Földművelésügyi Minisztérium 1907-es átépítési tervpályázatán. ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY 47 : 1–2 pp. 103–133. (2018)

Székely Márton; Marótzy Katalin: A pályázat, mint jelenség a késő-historizáló építészet korában. ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY 46 : 1–2 (2018) pp. 93–116.

Székely Márton; Marótzy Katalin: Erzsébet királyné emlékműveinek pályázatai 1900–1920. ARCHITECTURA HUNGARIAE 14 : 2 (2015) pp. 37–50.

RÉSZLETES LEÍRÁS:

Az 1867-es kiegyezés után fellendülő gazdasági élet az építészeti kultúra nagyszabású fejlődését is magával hozta hazánkban. A század utolsó harmadában egyre nagyobb figyelmet kaptak az építészeti versenyek, melyek eleinte – a korábbi brit mintákat is követve – a klasszikus és a középkori formák, és az általuk közvetítettnek vélt eszmék, rivalizálása szempontjából tartottak számot a közvélemény érdeklődésére. Később, az 1890-es évektől ez egyre inkább háttérbe szorult, és az építészeti tervpályázat intézménye, mint a középületek tervezőinek kiválasztásának adekvát eszköze terjedt el és szilárdult meg az első világháborúig tartó időszak alatt. Doktori kutatásom középpontjában az 1890-es évektől a dualizmus végéig tartó igen termékeny időszak pályázati adatainak és ismert pályaterveinek összegző vizsgálata áll. A késő historizáló és századfordulós irányzatok egymás mellett élésétől a premodern megjelenéséig tartó korszakról való stílustörténeti ismereteink elmélyítése éppúgy volt cél, mint a korabeli szakmai közéleti folyamatok bővebb feltárása.