Gótikus építészeti részletek geometriai kérdései

Témavezető:

Dr. Halmos Balázs

Doktorandusz:

Fehér Krisztina

Kutatás kezdete:

2015 – 2021

Doktori védés:

2021. március 22.

Publikációk:

Fehér Krisztina, Szilágyi Brigitta, Bölcskei Attila, Halmos Balázs (2019) Pentagons in Medieval Sources and Architecture. NEXUS NETWORK JOURNAL 21 pp. 681-703.

Fehér Krisztina, Halmos Balázs (2019) Remarks on the Proportions and Dimensions Used in the Design of the Medieval Church of Zsámbék. PERIODICA POLYTECHNICA ARCHITECTURE 50: (2) pp. 97-114.

Fehér Krisztina (2019) Kőfaragók technológiai jelei a Zsámbéki Kőtár kőfaragványain. ARCHITECTURA HUNGARIAE 18: (2) pp. 49-65.

Fehér Krisztina, Szilágyi Brigitta, Halmos Balázs (2018) Golden Ratio and Fibonacci Sequence in Pentagonal Constructions of Medieval Architecture. YBL JOURNAL OF BUILT ENVIRONMENT 6. 37-46.

Fehér Krisztina, Halmos Balázs, Szilágyi Brigitta (2018) Pentagons in Medieval Architecture. ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY 46: (3-4) 291–318.

Fehér Krisztina, Halmos Balázs (2018) Problems of surveying profile shapes of Gothic architectural fragments. POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES 13: (1) pp. 217-224.

Somogyi Árpád, Fehér Krisztina, Lovas Tamás, Halmos Balázs, Barsi Árpád (2017) Analysis of Gothic Architectural Details by Spatial Object Reconstruction Techniques. PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 61:(3) pp. 640-651.

Fehér Krisztina, Halmos Balázs (2016) Középkori szerkesztőmódszerek kutatása Möller István életművében. MŰEMLÉKVÉDELEM 60:(1-2) pp. 86-100.

Fehér Krisztina, Halmos Balázs (2015) A középkori építészet szerkesztési módszerei a hazai szakirodalom tükrében. ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY 43:(3-4) pp. 237-284.

 

 

 

RÉSZLETES LEÍRÁS:

A kutatás célja a középkori építkezések profilált tagozatainak vizsgálata, a szerkesztésükhöz alkalmazott geometriai- és arányrendszerek feltárása és összehasonlítása. A kutatás alapja a vizsgált építészeti elemek alakhű, korszerű műszeres módszerekkel segített felmérése, és digitális feldolgozása. A lehetséges szerkesztő rendszerek feltárásában a középkori építészet esztétikai princípiumainak elemzése, a középkori vázlatkönyvek, historizmus korabeli mintakönyvek, és nemzetközi szakirodalom eredményei nyújtanak támpontot, és elméleti alapot. A kutatás esettanulmányát a zsámbéki templom kőtárában lévő faragványok jelentik. Az itt található profilok nagy pontosságú 3D felmérését geometriai elemzés követi, amelynek eredményei a források tanulmányozása alapján megismerhető szerkesztési elvekkel kerülnek összevetésre. A kutatás eredményei a technikatörténeti jelentőségen túl segítséget nyújtanak töredékesen fennmaradt részletek elvi rekonstrukciójához, és összehasonlító elemzésükkel műhelykapcsolatok feltárására is lehetőség nyílik.