Középkori boltozatok geometriai tipológiája

Jellemző méretek és arányosságok a boltozatok tervezésében, építésében a középkori Magyarországon és Európában

Oktató:

Fehér Krisztina

RÉSZLETES LEÍRÁS:

A TDK alapját az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék Rajztárában található felmérési adatbázis képezheti, ami saját felméréssel, szakirodalmi adatgyűjtéssel egészíthető ki. A kutatás fő kérdése a boltozatok jellemző méreteire vonatkozik (keresztmetszetek, fesztávok, magasságok, szerkezeti vastagságok, görbületek). Hogy aránylanak egymáshoz ezek a méretek és kimutatható-e szabályosság több magyar és/vagy külföldi példa alapján?