Élővé tenni a dunai limest – nemzetközi konferenciakötet építészek, régészek, muzeológusok, turisztikai szakemberek tollából

„A kulturális örökség az emberekről szól; a múlt és a jövő nemzedékeinek, de különösen a Duna-régió valamennyi jelenlegi lakójának történelméről, identitásáról, értékeiről és büszkeségéről.” A Living Danube Limes projekt a római kori épített és a római eredetű szellemi kulturális örökséget, illetve a Duna folyam összekötő erejét használja arra, hogy felhívja a figyelmet a történeti értékek megőrzésének fontosságára és a kortárs használatban rejlő lehetőségekre, a jelenkori, tudományágak és közösségek közti kapcsolatteremtő erőre. A projekt holisztikus megközelítésének főbb aspektusait mutatja be az a nemzetközi szerzőgárda tollából született konferenciakötet, amelyet a projekt vezető partnere, a kremsi Danube University és a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének kollégái közösen szerkesztettek. Az írások az építészettörténet, műemlékvédelem, régészet, muzeológia, fenntartható turizmus különféle szempontjait vizsgálják, és átfogó képet igyekeznek nyújtani a római örökség hasznosításának lehetőségeire. A kötet szép szimbóluma 10 Duna-menti ország 19 intézményének és további társult stratégiai partnerének együttműködésére. Az Archeolingua Kiadó gondozásában megjelent kötet online elérhető a Living Danube Limes projekt hivatalos weboldalán, a publikációk közt, azon belül is ezen a polcon.

A kötetet szerkesztette: Anna Maria Kaiser, Lina Diers, Kovács Máté Gergő, Vukoszávlyev Zorán és Raffaela Woller.

Kiadta az Archeolingua Alapítvány, Budapestenm, 2022-ben.

A kötet az Európai Unió által finanszírozott Interreg „Duna Transznacionális Program” keretében jött létre.
A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.

A 176 oldalas kötet tartalma:

Anna Maria KAISER: Preface. The holistic approach of the Living Danube Limes project


Facts and Figures. The description and aims of Interreg DTP Project “Living Danube Limes”


Nigel MILLS and Bill GRIFFITHS: Hadrian’s Wall Events – learning through experience


Ivana Ožanić ROGULJIĆ and Mislav FILEŠ: Roman Danube Limes in Croatia


Mircea Victor ANGELESCU: Histria – The Romanian Pompeii on the Coast of the Black Sea


Mihaela SIMION, Margareta ARSENESCU and Decebal VLEJA: Protection of Cultural Heritage in Romania.
Raising Awareness and Presenting Cultural and Administrative Solutions


Peter STRASSER: Cultural Heritage Management Plans and Disaster Risk Management


Alessandra BONAZZA: Risk Assessment and Sustainable Protection of Cultural Heritage
in Changing Environment


Zsuzsanna Emília KISS, Gergő Máté KOVÁCS and Zorán VUKOSZÁVLYEV: The Hidden Traces of the Roman Auxiliary Fort of Matrica in Hungary:
Historical Values and Present Potential


Ana-Maria MACHEDON, Georgică MITRACHE, Dragoș DORDEA and Bogdan ISPAS: The Danube Limes – A Roman Territorial Museum. Visibility Measures and Physical Reconstruction at Archaeological Sites


Maria ERKER:
Knowledge Transfer in Museums


Anna WINDISCHBAUER:
Covid-19 Challenges and Possibilities