Mit adtak nekünk a rómaiak?

Vajon miként segítheti római kori építészeti örökségünk napjaink nemzetközi kapcsolatteremtését, a különböző országok, diszciplínák és intézmények közti párbeszédet és tudástranszfert? Egyúttal milyen kutatások és jövőbeni fejlesztések hozhatók létre egy olyan területen, mely egy ma élő település határán, római romokat rejtő területen fekszik? Erre a kérdésre keresi a választ az a nemzetközi projekt, melynek kilenc ország vezető egyetemei, a témában komoly tapasztalattal rendelkező kutatóintézetei, régészeti intézetei, múzeumai, turisztikai intézetei közt Tanszékünk is tagja.

Az együttműködés egyik kezdő elemeként, a 2021. tavaszi félévben a Tanszéki Terv 1. tárgy hallgatói a projekt magyarországi kutatási helyszínén, a Százhalombatta-Dunafüred területén egykoron állt „Matrica” római tábor környezetével foglalkoznak. Munkánkhoz fontos szakmai segítséget kaptunk Százhalombatta Város Önkormányzatától, illetve a százhalombattai „Matrica” Múzeum és Régészeti Park munkatársaitól.

Az egykori ’Matrica’ segédcsapati tábor, illetve a hozzá kapcsolódó történeti emlékek: a római fürdő, illetve az egykori vicus területe révén Százhalombatta jelentős és gazdag római kori emlékekkel rendelkezik, mely a területén egykor keresztülfutó duna-menti útvonal, a limes –egyben ripa– és a hozzá kapcsolódó határvédelmi létesítmények révén a római történeti múlttal rendelkező települések nagy hálózatához kapcsolódik. Ezért a projekt során a Műegyetem oktatói és hallgatói, a társult stratégiai partnerek kollégái, valamint a nemzetközi együttműködés tagintézményei Százhalombatta római kori történetének építészettörténeti kutatásával szeretnének hozzájárulni a nemzetközi projekt szakmai adatgyűjtéséhez, megismertetve a helyszínt a résztvevő országok kutatóival és turisztikai szakembereivel.

Az együttműködés résztvevőinek fontos célja, hogy a jövő generáció, a BME-n tanuló építészhallgatók is betekintést nyerhessenek különböző tudományterületek (régészet, építészet, turizmus) munkájába, egyúttal egyetemi tanulmányaikat összetett történeti múlttal rendelkező helyszíneken történő tervezéssel összefüggésben végezhessék. Épp ezért a projekt tanulságait egyetemi tervezési feladat során szeretnénk a hallgatók számára átadni. Ebben a folyamatban a Műegyetem nagyon fontos segítséget kap Százhalombatta Város Önkormányzatától, dr. Oláh M. Zoltán főépítész úrtól, Dr. Vicze Magdonlától, a Banner János Régészeti Alapítvány vezetőjétől, és a Matrica Múzeum szakmai támogatását is élvezi, melyet ezúton is nagyon köszönünk.

2020. júliusától kezdődő, a Duna-mentén fekvő országok partnerségével folyó „Living Danube Limes” (Élő Dunai Limes) rövidített elnevezésű Interreg-projekt Németországtól indulva egészen a Fekete-tengerig fedi le a Duna vonalát, és Németország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szerbia, Románia, Horvátország és Bulgária 19 szervezete, valamint 27 stratégiai partnerét tömöríti tartozik. A Tanszék által képviselt egyetemi munkacsoport további társult partnerei a Magyar Urbanisztikai Társaság, valamint az őskori és ókori örökség iránt elkötelezett százhalombattai Banner János Régészeti Alapítvány.  A „Living Danube Limes” az együttműködés kiterjesztése és a fenntarthatóság érdekében olyan uniós projektekre támaszkodik, mint a „Danube Limes Brand” és a BME Urbanisztika Tanszéke által vezetett „DANUrB”.

Az együttműködés célja, hogy segítse a teljes Dunai Limes UNESCO Világörökség részévé nyilvánítását, valamint a történeti infrastruktúra védelmét és a Duna-mentén található mintegy 2000 éves római örökség turisztikai potenciáljának fejlesztését. A különféle szervezetek a régészet, az ókori történelem, a technológia, az építészet, virtuális rekonstrukció, múzeumi egyesülések, turizmus, kulturális örökségvédelem és az élő történelem területét felölelő egyedi kompetenciáikkal támogatják az együttműködést. Az Interreg „Duna Transznacionális Program” az Európai Unió által finanszírozott program, melynek célja a Dunai régióban létrejövő erősebb regionális integráció elősegítése érdekében különféle együttműködések támogatása. A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

A BME-s munkacsoport legfontosabb két alapelve: a tudományosság igénye és a projekt keretében létrejövő nemzetközi szakmai együttműködés által biztosítandó lehetőségek oktatásba történő integrálása, az építészhallgatók bevonása a közös gondolkodásba. (Tudományos Diákköri Dolgozatok, tanórák tematikája). Tanszékünk részvétele elsősorban a különféle kutatási együttműködésekben jelentkezik, így az oktatók is részt vállalnak a projekthez kapcsolódó kutatási munkálatokban, melyhez egyedülálló hátteret biztosít a tanszéki tudásbázis, az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék könyvtára, valamint Rajz- és Tervtára.

A projekt kutatási programjának további érdekességeiről a későbbiekben is rendszeresen hír adunk, vagyis egyre inkább tisztán láthatjuk, mit is adtak nekünk a rómaiak.