Rácz Zoltán: Mintha… Az építészet tudatalattija

“A két kötet tematikusan igencsak szerteágazó, műfajilag is sokarcú, gondolati motívumai által mégis szorosan egymásba kapcsolódó esszék fűzére. Az esszék többnyire alkalmi építészeti előadások írott szövegei, de felvételt nyertek a kötetbe újságcikkek, könyv-részletek és még nem publikált feljegyzések is. Az időben széttagolt írásokat fejezetekbe rendezte a szerző, a fejezetekkel pedig logikusan szép, ugyanakkor önmagában is jelentéshordozó kötetkompozíciót hozott létre. A fejezetek sorrendje a térbeli közelítés és a személyesség-fok erősödésének elvén nyugszik: a szülőföldnek érzett természeti táj építészet-és településtörténeti elbeszéléseitől, a szülőváros, Debrecen szubjektív helytörténeti és építészetkritikai szempontú elbeszélésén át vezeti az olvasót a narratív kompozíció a személyes építészeti ars poetica megfogalmazását is jelentő építészetelméleti eszmefuttatásokig, illetőleg a mesterként tisztelt két építész Makovecz és Csete portréjáig, majd juttatja el az erős érzelmi töltésű építészeti élmények reflexiójához.”
Berta Erzsébet irodalomtörténész, a kötet lektora
(Forrás: https://dupress.unideb.hu/hu/termek/mintha/ )

Köszönjük szépen a szerzőnek, Rácz Zoltánnak, hogy a könyv egy példányát könyvtárunk számára ajándékként felajánlotta!

Bemutató videó a könyvről: https://youtu.be/gZhMg-hVe0Y

Mintha … : az építészet tudatalattija / Rácz Zoltán Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, 2022. – 2 db : ill., színes ; 29 cm
1. köt. – 184 p. – 978-963-615-024-2
2. köt. – 184 p. – 978-963-615-025-9