Krähling János tanszékvezető egyetemi tanár

Mezős Tamás egyetemi tanár

Daragó László egyetemi docens

Gyetvainé Balogh Ágnes egyetemi docens

Halmos Balázs egyetemi docens

Marótzy Katalin egyetemi docens

Vukoszávlyev Zorán egyetemi docens

Fekete J. Csaba egyetemi adjunktus

Rabb Péter egyetemi adjunktus

Zsembery Ákos egyetemi adjunktus

Fehér Krisztina egyetemi adjunktus

Kiss Zsuzsanna Emília mérnöktanár

Kovács Máté Gergő tudományos munkatárs

Buzás Miklós óraadó

Székely Márton óraadó

Martin Pilsitz óraadó

Istvánfi Gyula egyetemi tanár, professor emeritus

Kalmár Miklós címzetes egyetemi tanár

Pazár Béla címzetes egyetemi tanár

Szalai András címzetes egyetemi tanár

Jánosiné Kajtár Zsuzsa titkárság vezető

Leitgéb Mária tudományos segédmunkatárs, könyvtáros

Szabó Ildikó gazdasági ügyintéző

Szentiványi Miklósné hivatalsegéd