Jánosiné Kajtár Zsuzsa titkárság vezető

Leitgéb Mária tudományos segédmunkatárs, könyvtáros

Szabó Ildikó gazdasági ügyintéző

Szentiványi Miklósné hivatalsegéd