Budapest építészete 2000-2020 / Mizsei Anett, Palkó György

Balogh István építész, festőművész / Balogh Balázs

Bevezetés a romkarakterológiába / Kelemen Bálint Zoltán

Köszönjük szépen a Középülettervező Zrt.-nek, hogy könyvtárunkat az alábbi ajándékkönyvekkel támogatták:

Budapest építészete 2000–2020 / Palkó György fotó, főszerk., Mizsei Anett szöveg, főszerk. ; Kovács Dániel, Somogyi Krisztina szerk. – [Budapest] : P-ARCH Kft., [2022]. –239 p. : ill. ; 29 cm

ISBN 978-615-01-3694-3

Hír a könyvbemutatóról az Építészórumon: https://epiteszforum.hu/bemutattak-a-budapest-epiteszete-2000-2020-cimu-konyvet

Balogh István : építész, festőművész / Balogh Balázs. – Budapest : Terc, cop. 2018. – 243, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm

ISBN 978-615-5445-57-6

A közelmúltban elhunyt Balogh István építészeti rajzait és akvarelljeit tartalmazza a könyv, gazdag életművéből kiragadott néhány jellegzetes példát. A sikeres építészt, tehetséges grafikust és kedvelt egyetemi professzort tanítványa, Balogh Balázs (aki csak névrokonságban van a mesterrel) mutatja be egy hosszú interjúban, amelyből megtudhatjuk szakmai pályájának legfontosabb állomásait, illetve az építészet, a rajz kapcsán megfogalmazott gondolatait. „Az építészet térbeli művészet. A teret azonban nem lehet ábrázolni, mivel üres és szinte megfoghatatlan. Amit ábrázolni lehet, azok a teret határoló felületek, akár épülettömegről, akár belső térről van szó. Az épülettömeget a végtelen tér veszi körül, ennek formáját tehát az épület felülete határozza meg. A belső teret is a felületek zárják körbe, ezért itt is a felületek ábrázolásával dolgozhatunk. Mi jellemzi a felületet? Az anyag, amely létrehozza őket. Az anyagok elhelyezése, toldása, összeszerkesztése rajzban ábrázolható és így ez a rajzolat egyúttal a teret is kifejezi.” – olvasható a könyvben. A könyv döntő része azonban virtuóz és erőteljes rajzait tartalmazza, ami mögött egy érzékeny művész személyisége tapintható ki.

Bevezetés a romkarakterológiába / Kelemen Bálint Zoltán .- Budapest : Históriaantik Kvház K., 2012 .- 144 p. : ill. ; 21 cm

ISBN 978-963-9978-30-0

A rom, töredékessége ellenére is egy komplex, sok jellemző vonásból összeálló egész, amely az állapotát tekintve folyamatosan változik. Ha a változásnak ezt a rom-lét lényegét érintő-meghatározó dinamikáját érzékletesebben meg akarjuk jeleníteni, úgy is fogalmazhatunk, hogy a rom, ha nem is él, mégis olyan -lény, amely (ellentétben a magyar műemlékvédelemben egykor használt, elsősorban a romokra vonatkoztatott -holt műemlék kategorizálással) csak nagyon ritkán tekinthető valóban halottnak. Ennek az -épülettípusnak, vagy típusként is meghatározható épület-állapotnak a vizsgálatát a metamorfózis, a folyamatos átalakulás és változás mentén kíséreltem meg elvégezni. A célom egyfajta rom-karaktervizsgálati metódus alapjainak felvázolása, meghatározása és az ezzel összefüggésben felmerülő fogalmak vizsgálata volt.

btr