Tárgyfelvétel –

TÖRTÉNETI ÉPÜLETEK ELEMZÉSE (BMEEPET0452)

A kialakult és széles körben alkalmazott kronologikus építészettörténet keveset foglalkozik a profán építészetben jól megfigyelhető változatos
téralakítással és funkcionális jellegzetességekkel. A történeti épületek elemzése a korszerű építészettörténeti megközelítés szerint a különböző korszakokból származó épületek, épülettípusok tér- és funkcionális
fejlődését írja le. Bemutatásra kerülnek a történelem során kialakult egyes épülettípusok, azok területi sajátosságai konkrét példák részletes
elemzésével együtt.
Az elemzés kiterjed az egykori szerkezeti rendszereknek, részleteknek az építészetet, a stílusokat befolyásoló hatására is. Az előadássorozat egy önálló tanulmánnyal zárul.
Az előadásokon vendég-előadók is részt vesznek.

Az elmúlt években egyes előadások a helyszíneken zajlottak, az idei évben terveink szerint Kovács Gergő a Gül baba türbét, Kelecsényi Kristóf a Kúria épületét, Martin Pilsitz a Dreher Sörgyárat, Székely Márton pedig a Várkert Bazárt mutatja be.