Történeti épületek elemzése (BMEEPET0452)

Tárgyfelvétel

TÖRTÉNETI ÉPÜLETEK ELEMZÉSE (BMEEPET0452)

A kialakult és széles körben alkalmazott kronologikus építészettörténet keveset foglalkozik a profán építészetben jól megfigyelhető változatos téralakítással és funkcionális jellegzetességekkel. A történeti épületek
elemzése a korszerű építészettörténeti megközelítés szerint a különböző korszakokból származó épületek, épülettípusok tér- és funkcionális fejlődését írja le. Bemutatásra kerülnek a történelem során kialakult
egyes épülettípusok, azok területi sajátosságai konkrét példák részletes elemzésével együtt.
Az elemzés kiterjed az egykori szerkezeti rendszereknek, részleteknek az építészetet, a stílusokat befolyásoló hatására is. Az előadássorozat egy önálló tanulmánnyal zárul.

Az előadásokon vendég-előadók is részt vesznek.

Az elmúlt években egyes előadások a helyszíneken zajlottak: Danielisz Dóra a Szilágyi Erzsébet téri templomot, Kovács Gergő a Gül baba türbét,
Kelecsényi Kristóf a Parlament, ill. a Kúria épületét, Martin Pilsitz a Dreher Sörgyárat mutatta be.

Az idei részletes program később, terveink szerint Zsámbék is lesz.