ARCHITECTURA HUNGARIAE

Az ARCHITECTURA HUNGARIAE az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 1999 óta megjelenő online folyóirata.

Az ARCHITECTURE HUNGARIAE célja, hogy kihasználva az internet nyújtotta gyors megjelenést minél előbb és minél szélesebb körben tegye közzé és elérhetővé a szakterületébe tartozó legújabb kutatási eredményeket, megméretve azokat a szélesebb szakmai nyilvánosságban is.

Az ARCHITECTURA HUNGARIAE az építészettörténet, a műemlékvédelem és az építészetelmélet területéről közöl rövidebb és hosszabb írásokat, tanulmányokat. A témák – a tanszék kutatási területének megfelelően – az építészettörténet valamennyi korszakára (az őskortól napjainkig) kiterjednek, hazai és nemzetközi kérdéseket egyaránt érintenek.

Az ARCHITECTURA HUNGARIAE elsősorban tudományos cikkeket közöl, de teret ad kutatási előzeteseknek, jelentéseknek, konferencián elhangzott előadásoknak, illetve rövidebb esszéknek és kritikáknak is. A szerzők egyetemi oktatók, kutatók, a doktori képzések résztvevői, igényes TDK tanulmányokat készítő egyetemi hallgatók. A lap cikkei 2012 óta lektoráltak.

Az ARCHITECTURA HUNGARIAE a nemzetközi tudományos folyamatokba történő bekapcsolódást elősegítendő 2015-től kétnyelvű, a külföldön is érdeklődésre számot tartó kiemelt témákat angol nyelven közli. E célnak is megfelelően a periodika ’open access’ elveknek megfelelően jelenik meg.

Az ARCHITECTURA HUNGARIAE a harmadévente megjelenő rendes lapszámok mellett 2015-től szupplementum jelleggel évi egy különszámot is megjelentet a hazai építészettörténetet érintő rangos szakmai előadásokból szerkesztett cikkekkel, valamint az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék oktatóinak nemzetközi konferenciákon megjelent tudományos eredményeiből átdolgozott, magyar nyelvű tanulmányokkal.