A könyvtár gyűjteménye

Az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék könyvtárának története a Műegyetemi építészképzés kezdeteihez nyúlik vissza. Tanszéki könyvtárunk történetében Steindl Imre Műépítészet Tanszékének gyűjteménye tekinthető a könyvtár bizonyíthatóan első elődjének. A tanszéki könyvtár gyűjteményét tekintve egyedi és különleges Magyarországon az építészeti szakkönyvtárak körében.

A könyvtár gyűjtőkörébe tartozik a magyar és egyetemes építészettörténet, az építészetelmélet története, a műemlékvédelem, a népi építészet, a művészettörténet és az iparművészet szakirodalma.

A jelenleg mintegy 21 ezer könyvet és több mint 3 ezer kötetnyi folyóiratot tartalmazó könyvtár anyaga főként magyar, angol, német, francia és olasz nyelven íródott, de számos más európai nyelven is található szakirodalom.

A muzeális értékű könyvek, az építészeti szakirodalom 16–18. században megjelent reprezentatív kiadványai –  Bertotti Scamozzi, Cataneo, Palladio, Piranesi, Serlio, Vitruvius művei – különösen értékes részét képezik a gyűjteménynek.

A történeti gyűjtemény mellett a kurrens szakirodalom is hozzáférhető a könyvtár olvasótermében. A szakkönyvek beszerzése mellett elérhetőek a legfontosabb magyar és nemzetközi bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisok.

A könyvtár dokumentumai kereshetők az online katalógusokban.

Publikációk a könyvtár történetéről:

KRÄHLING János – FEHÉR Krisztina – JOBBIK Eszter – KOLLÁR Mária. A Műegyetem középkori építéstan tanszékének címjegyzéke: Oktatásmódszertani és könyvtártörténeti adalékok a magyar építészképzés történetéhez. == Architectura Hungariae [online], 17. (2018) 2.,  p. 33–159. ISSN 1588-0109