Könyvtárhasználat

A BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék könyvtárának elsődleges feladata a tanszéken folyó oktató és kutató munka szakirodalommal való ellátása.

Dokumentumhasználat

A tanszéki könyvtár dokumentumait a tanszék oktatói és doktoranduszai kölcsönözhetik, korlátlan időtartamra.

A BME Építészmérnöki Kar munkatársai tanszékvezetői engedéllyel kölcsönözhetnek, a dokumentumot illetően egyéni elbírálás alapján, 2 hét időtartamra.

A BME Építészmérnöki Kar hallgatói csak helyben használhatják a dokumentumokat.

Külsős használók csak helyben használhatják a dokumentumokat.

Kutatástámogatás – online szakirodalmi források

Bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisok, e-könyvtárak, digitális gyűjtemények elérhetőek az olvasóteremben az olvasói gépen vagy a könyvtár Wi-Fi hálózatán.

Kutatástámogatás építészmérnök hallgatóknak

Könyvtári szolgáltatások az építészettörténeti kutatások iránt érdeklődő és/vagy TDK-ra készülő építészmérnök hallgatóknak.

Használóképzés: egyéni konzultáció – könyvtári katalógusok, adatbázisok használata.

Könyvtárközi kölcsönzés: könyvek, folyóiratcikkek beszerzése más könyvtárak állományából.

Hasznos linkek

Online szakirodalmi források

Körtvélyesi Zsolt: Bevezetés a tudományos szövegírásba. Szakdolgozatírók kézikönyve

Szakdolgozzunk! A kezdetektől az utolsó simításig.

helyesiras.mta.hu. Helyesírási tanácsadó portál.

Hivatkozási szabályok – Architectura Hungariae

Hivatkozási szabályok – Építés- Építészettudomány

ONLINE KATALÓGUSOK

Keresés a tanszéki könyvtár és a BME OMIKK központi katalógusában

>

ONLINE SZAKIRODALMI FORRÁSOK

Bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisok, e-könyvtárak, digitális gyűjtemények 

>