Repozitórium

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének digitális dokumentumait a BME Építészmérnöki Kar repozitóriuma tartalmazza.

A repozitóriumban önálló kategóriaként szerepel az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, amely a tanszéken keletkezett – digitalizált vagy born digital – elektronikus anyagok archiválására, hosszú távon való megőrzésére és hozzáférhetővé tételére szolgál, feladata a kutatás, oktatás többrétű támogatása.

A gyűjtemények legfontosabbika a tanszéki Rajz- és Fotótár gyűjteménye, amely kiemelten fontos forrásértékű dokumentumokat tartalmaz a műegyetemi építészoktatás, alkotás és kutatás kezdeteitől. Az itt található digitalizált gyűjteményben hallgatói rajzok, műemlékfelmérési munkák, professzori rajzok, tervek, valamint oktatási anyagok: fotók, diapozitívok találhatók meg.

A Rajz- és Fotótár anyagai mellett más – az építészképzés történetéhez, az építészettörténet-kutatáshoz, és a jelenlegi oktatáshoz kapcsolódó – dokumentumok elhelyezésére a kategórián belül további gyűjtemények találhatók: diplomatervek, hallgatói dolgozatok, disszertációk, publikációk/preprint verziók, e-könyvtár, kézirat (autográf és gépirat), fotótár, plakáttár, videótár.

A digitális anyag létrejöttét támogatta az NKA 207113/00106, az NKFIH (OTKA) 112906. és az NKA 207122/0004. számú pályázata.