Mit keres?

Az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék könyvtára gyűjti és szolgáltatja a magyar és külföldi építészettörténet, építészetelmélet-történet és műemlékvédelem szakirodalmát. Gyűjtőkörébe tartozik továbbá a népi építészet, művészettörténet, iparművészet története, valamint értékes forrásanyag található a néprajz, világtörténelem, vallástudomány, várostörténet és a társadalomtudomány egyéb kapcsolódó területeiről is. A könyvtár történeti gyűjteménye révén egyedi és a különleges a magyar építészeti szakkönyvtárak körében, de a kurrens szakirodalom (nyomtatott könyvek, folyóiratok) is hozzáférhetőek a könyvtár olvasótermében, csakúgy mint a kutatásokhoz alapvetően szükséges magyar és nemzetközi bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisok.

Témakörök:

 • Magyar építészettörténet
 • Ókori, középkori, újkori és modern építészettörténet
 • Építészetelmélet-történet
 • Műemlékvédelem
 • Népi építészet
 • Művészettörténet
 • Iparművészet története

Dokumentumok:

 • Nyomtatott könyvek (kézikönyvek, monográfiák, tanulmánykötetek, mintakönyvek, kiállítási katalógusok ) a 19. század közepétől napjainkig.
 • Folyóiratok a 19. század közepétől kezdve, kurrens építészeti szakfolyóiratok.
 • Műemlékvédelmi szakmérnöki szakdolgozatok.
 • TDK dolgozatok.

A könyvtár dokumentumai helyben használhatók a könyvtár nyitvatartási idejében.

ONLINE KATALÓGUSOK

Keresés a tanszéki könyvtár és a BME OMIKK központi katalógusában

>

ONLINE SZAKIRODALMI FORRÁSOK

Bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisok, e-könyvtárak, digitális gyűjtemények 

>