Tervezésoktatás

A Tanszéken folyó tervezésoktatás az elméleti ismeretek és a gyakorlati alkotás szoros viszonyán alapszik. Hisszük, hogy a történeti épületek ismerete a kreatív és értő tervezés egyik forrása. Tanszéki tervezés, komplex és diplomatervezés tárgyainkon a hallgatók lehetőséget kapnak a gyakran személyes indíttatásból választott témájukban való elmélyedésre, akár tudományos igényű kutatásra, hiszen az épület és a környezet történeti értékeinek feltárása a tervezési folyamat szerves része. Büszkék vagyunk rá, hogy a 20. század magyar építészoktatásában a tervezés megreformálásában kiemelkedő szerepet vállaló Kotsis Iván szintén az Építészettörténeti Tanszékről indult, és hallgatóink között ma is számos diplomadíjast tarthatunk számon.