Tisztelt Érdeklődő Hallgatók!
Hivatkozva a Dékáni Hivatal pályázati kiírására, az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék demonstrátori
pályázatot hirdet a 2023/2024. tanév őszi félévére.
A Demonstrátorok a félév folyamán a saját órarendi
terhelésüknek megfelelően kapcsolódnak be a tanszék
munkájába. A tanszék demonstrátorai betekintést kaphatnak a tanszéken folyó oktatási és kutatási munkába, részt vehetnek oktatási segédanyagok készítésében, a fellelhető archív anyagok
feldolgozásában, digitalizálásában, szakkatalógus készítésében, illetve kezelik a tanszék közösségi média felületeit.
Pályázhatnak azok a III. éves vagy felsőbb évfolyamra
járó hallgatók, akik a tanszék oktatott tárgyaiból átlagosan legalább jó eredményt értek el folyamatosan. Az elbírálásnál előnyt élveznek azok, akik a tanszéki választható tárgyak elvégzésében vagy a tanszék TDK munkájában korábban már eredményesen tevékenykedtek.
A pályázat benyújtásának feltételeit és a díjazást a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) rögzíti. Munkájukat a BME Demonstrátori Szabályzatával összhangban tanszékvezető határozza meg.


A pályázatok beadási határideje 2023. szeptember 1. (péntek) 8.00 h . 

A jelentkezési lapokat digitálisan emailben kell elküldeni
mindkét alábbi e-meil címre:
kajtar.zsuzsa@epk.bme.hu, halmos.balazs@epk.bme.hu

Jelentkezési lap