Műemlékvédelmi szakmérnöki diplomavédés ’24

A BME Műemlékvédelmi szakmérnöki képzés zárószigorlatára 2024. február 28. szerda és 29. csütörtök napokon kerül sor. A 24. ciklust befejező vagy korábban abszolvált hallgatók vizsgabizottság előtt bemutatják szakdolgozatukat, az opponensi és bizottsági véleményekre reagálva megvédik azt, továbbá vizsgát tesznek a szigorlati tárgyakból. A két napon huszonnégyen zár(hat)ják le tanulmányaikat, mellyel okleveles műemlékvédelmi szakmérnök illetve műemlékvédelmi szaktanácsadó diplomát kapnak.