Református templomok, 2010-2020  / Ordasi Zsuzsanna (szerk.)

A kötet a Magyarországon 2010 és 2020 között épült református templomok tizenöt szép példáját mutatja be. A válogatást főképpen az a szándék határozta meg, hogy rávilágítson a magyar református templomépítészetben érvényesülő kortárs építészeti tendenciákra, és arra, hogyan illeszkednek ezek az alkotások az általánosan jellemző magyar építészeti megoldásokhoz.
A kötetbe válogatott templomokról írt tanulmányokat gazdag képanyag illusztrálja. Az építészeti szempontból készült tanulmányok a Károli Gáspár Református Egyetem művészettörténet szakos hallgatóinak és oktatójuk, Ordasi Zsuzsanna művészettörténész, egyetemi docens munkái, a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében tartott „Kortárs tendenciák a magyar építészetben” című szeminárium keretében folyt kutatómunka gyümölcsei. A közös feldolgozás lehetőséget teremtett az önálló kutatási folyamatok elsajátítására és szervesen illeszkedett a hallgatók művészettörténeti tanulmányaiba is.

Köszönjük szépen a kötet szerkesztőjének, Ordasi Zsuzsannának, hogy a könyv egy példányát könyvtárunk számára ajándékként felajánlotta!

Cikk a könyvről: https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/templomok-az-elmult-evtizedbol/

Református templomok, 2010-2020 / szerk. Ordasi Zsuzsanna. – Budapest  :  KRE  :  L’Harmattan,  2021. – 147, [5] p.  :  ill., színes  ;  25 cm. – (Károli könyvek, ISSN 2062-9850). –  Bibliogr. a jegyzetekben

ISBN 9789634147602 fűzött